نمایش: 48 | 63
صفحه از 2
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱
3 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲
1 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳
1 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴
3 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۵
2 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۵
فرش گلیم کد۱۹۳۶۶
1 رنگ
فرش گلیم کد۱۹۳۶۶
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۷
2 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۷
فرش گلیم کد۱۹۳۶۸
4 رنگ
فرش گلیم کد۱۹۳۶۸
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۹
4 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۹
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۰
2 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۰
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۱
2 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۱
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۲
2 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۲
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۳
1 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۳
فرش گلیم کد۱۹۳۶۱۵
2 رنگ
فرش گلیم کد۱۹۳۶۱۵
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۶
2 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۶
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۷
2 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۷
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۸
3 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۱۸
فرش گلیم ۱۹۳۶۱۹
2 رنگ
فرش گلیم ۱۹۳۶۱۹
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲۰
3 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲۰
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲۱
4 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲۱
فرش گلیم ۱۹۳۶۲۲
2 رنگ
فرش گلیم ۱۹۳۶۲۲
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲۳
3 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲۳
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲۵
2 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲۵
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲۶
1 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲۶
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲۹
2 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۲۹
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۰
1 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۰
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۱
1 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۱
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۲
1 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۲
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۳
1 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۳
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۴
1 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۴
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۵
1 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۵
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۶
1 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۶
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۷
1 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۷
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۸
1 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۸
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۹
1 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۹
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۰
1 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۰
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۱
1 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۱
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۲
1 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۲
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۳
1 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۳
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۴
1 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۴
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۵
1 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۵
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۶
1 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۶
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۷
1 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۷
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۸
1 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۸
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۹
1 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۹
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۵۰
1 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۵۰
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۵۱
1 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۵۱
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۵۲
1 رنگ
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۵۲
نمایش: 48 | 63
صفحه از 2

فرش گلیم

در بین مدل های مختلف و متنوع فرش های امروزی، فرش گلیم ها با طرح و رنگ های جذاب و پرانرژی از محبوبیت زیادی برخوردارند و جزء پرفروشترین ها فرش های ماشینی هستند. شاید دلیل این موضوع این باشد که فرش گلیم یکی از قدیمی ترین فرش های ایران است و از گذشته های دور به نحوی در خانه های ایرانی مورد استفاده قرار می گرفته و با ذهن و روح ما پیوندی دیرینه دارد.

الیاف فرش گلیم 

در تولید فرش گلیم از الیاف بی سی اف (BCF) استفاده می شود که موجب پیوستگی تار و پود و فشردگی آنها می شود، همین ویژگی سبب می شود تا آلودگی در فرش گلیم تجمع نکند و مهم تر اینکه پرزدهی نداشته باشد. به کار بردن الیاف مرغوب و کم ارتفاع در فرش گبه نه تنها از سر خوردن فرش روی سطح زمین جلوگیری می کند بلکه باعث می شود تا بتوانید فرش گبه ظروف پذیرایی را روی آن قرار دهید و به هیچ وجه نگران افتادن ظروف و به هم خوردن تعادل آنها رو فرش گبه نباشید.

ابعاد فرش گلیم 

فرش گلیم در ابعاد گوناگونی تولید می شود که از بین آنها ابعاد 2، 4، 6، 9 و 12 متری به عنوان ابعاد استاندارد در بازار فرش و فروشگاه های اینترنتی فرش عرضه می شوند و این قابلیت را دارند که در اتاق ها و فضاهای کوچک و بزرگ مورد استفاده قرار بگیرد.

گلیم فرش به آسانی جارو می شود و شست و شوی آن هم بسیار راحت و سریع است. گلیم فرش با نخ های بلندی که در برش پرزهای آن به کار می رود، سطح براق و درخشانی دارد و سایه روشنی که روی فرش گلیم دیده می شود به خوبی می تواند جای پا یا رد جاروبرقی را در خود پنهان کند. فرش گلیم برای استفاده در مکان های پررفت و آمد خانه گزینه ی بسیار مناسبی است.