نمایش: 48 | 116
صفحه از 3
جدید فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴۱
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴۱
جدید فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴۲
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴۲
جدید فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴۳
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴۳
جدید فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴۴
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴۴
جدید فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴۵
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴۵
جدید فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴۶
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴۶
جدید فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴۷
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴۷
جدید فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴۸
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴۸
جدید فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴۹
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴۹
جدید فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۵۰
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۵۰
جدید فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۵۱
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۵۱
فرش  طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲
فرش  طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۳
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۳
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۴
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۵
2 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۵
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۶
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۶
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۷
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۷
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۸
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۸
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۹
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۹
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۰
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۰
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۱
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۱
فرش طرح فانتزی کد ۲۳۳۰۱۲
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۳۳۰۱۲
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۳
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۳
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۴
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۴
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۵
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۵
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۶
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۶
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۷
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۷
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۸
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۱۸
فرش طرح فانتزی کد۲۲۳۰۱۹
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد۲۲۳۰۱۹
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲۰
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲۰
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲۱
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲۱
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲۲
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲۲
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲۳
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲۳
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲۴
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲۴
فرش طرح فانتزی کد ۲۳۳۰۲۵
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۳۳۰۲۵
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲۶
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲۶
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲۷
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲۷
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲۸
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲۸
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲۹
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۲۹
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۳۰
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۳۰
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۳۲
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۳۲
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۳۳
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۳۳
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۳۴
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۳۴
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۳۵
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۳۵
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۳۶
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۳۶
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۳۷
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۳۷
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۳۸
1 رنگ
فرش طرح فانتزی کد ۲۲۳۰۳۸
نمایش: 48 | 116
صفحه از 3

فرش فانتزی

یکی از انواع فرش ماشینی مدرن، فرش فانتزی است که پرزهای کوتاهی دارد، تراکم بالای پرزها و تاب نخ های به کار رفته در بافت فرش فانتزی باعث دوام و کیفیت بسیار خوب این فرش می شوند. فرش فانتزی شامل انواع مختلفی می شود که از جمله می توان به فرش شگی، فرش پرزبلند یا همان فرش شنل، فرش فانتزی ترک، فرش گلیم و فرش پوست و چرم اشاره کرد که می توانید با توجه به فضایی که تصمیم دارید فرش را در آن پهن کنید و همینطور سبک دکوراسیون منزل، فرش مدرن موردنظرتان را خریداری کنید.

الیاف فرش فانتزی 

الیافی که در تولید فرش فانتزی از آنها استفاده می شود و همینطور هیت ست کردن فرش موجب مقاومت آن در برابر آسیب می شود و باعث می شود تا فرش با گذشت زمان، ظاهر خود را از دست ندهد. علاوه بر این موارد، فرش های فانتزی ضدلک و ضدحساسیت هستند و خصوصا خرید فرش ماشینی مدرن به کسانی توصیه می شود که به پرز فرش آلرژی دارند.

فرش فانتزی نه تنها با طرح و نقش های ساده و مینیمال تولید می شود بلکه این نوع فرش با طرح های ریز و پر از جزئیات هم بافته می شود که زیبایی و جلوه خاصی به دکوراسیون خانه می دهد. فرش فانتزی با طرح طبیعت و یا طرح عاشقانه به ویژه برای استفاده در دکوراسیون اتاق خواب مناسب هستند و فرش فانتزی با طرح کودکانه از بهترین انتخاب ها برای دکوراسیون اتاق کودک است. فرش فانتزی در ابعاد گوناگونی تولید می شود و به غیر از دکوراسیون اتاق خواب در دکوراسیون اتاق نشیمن هم مناسب است.

قیمت انواع فرش فانتزی 

قیمت انواع فرش فانتزی به نسبت سایر فرش های ماشینی مناسب است و این ویژگی در کنار زیبایی و کیفیت مناسب این فرش، مزیتی است که نمی توان از آن صرف نظر کرد. هم چنین، تولید فرش فانتزی به غیر از فرم رایج مربع و مستطیل در اشکال هندسی مختلف مثل دایره و بیضی و یا به صورت دوربری شده هم تولید و عرضه می شود.