تماس با ما

* دفتر مرکزی و انبار کاشان : خیابان شهید رجایی - مجتمع تجاری اداری صفویه - طبقه ۳ - واحد ۳۰ - کد پستی ۸۷۴۱۷۳۹۵۷۱

شماره های تماس : ۰۳۱۵۵۴۰۴۳۲۳- ۰۹۱۳۷۲۲۸۳۱۶

* دفتر مرکزی تهران : جنت آباد مرکزی (بالای همت) - برج اداری و تجاری کوروش - طبقه ۱ - واحد ۶ - کد پستی دفتر تهران  ۱۴۷۴۸۷۶۶۸۶

شماره های تماس : ۰۲۱۴۴۸۹۹۳۰۷- ۰۲۱۴۴۸۹۸۸۲۷

تماس با مدیریت: ۰۹۱۳۳۶۱۷۱۵۱

ایمیل : info@imerdas.com

مکاتبه با ما

Captcha