فرش مرداس
فرش مرداس
  قوانین و مقررات   فرصت های شغلی   پرسش های متداول

فرش گلیم

  نمایش : 30 - 90 آیتم
فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۳

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۳

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۴

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۴

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۵

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۵

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۶

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۶

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۷

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۷

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۸

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۸

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۹

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۳۹

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۰

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۰

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۱

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۱

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۲

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۲

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۳

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۳

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۴

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۴

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۵

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۵

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۶

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۶

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۷

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۷

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۸

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۸

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۹

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۴۹

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۵۰

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۵۰

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۵۱

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۵۱

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۵۲

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۵۲

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۵۳

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۵۳

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۵۴

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۵۴

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۵۵

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۵۵

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۵۶

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۵۶

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۵۷

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۵۷

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۵۸

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۵۸

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۵۹

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۵۹

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۶۰

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۶۰

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۶۱

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۶۱

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۶۲

فرش گلیم کد ۱۹۳۶۶۲

شروع قیمت از 155,000 تومان

فرش گلیم

در بین مدل های مختلف و متنوع فرش های امروزی، فرش گلیم ها با طرح و رنگ های جذاب و پرانرژی از محبوبیت زیادی برخوردارند و جزء پرفروشترین ها فرش های ماشینی هستند. شاید دلیل این موضوع این باشد که فرش گلیم یکی از قدیمی ترین فرش های ایران است و از گذشته های دور به نحوی در خانه های ایرانی مورد استفاده قرار می گرفته و با ذهن و روح ما پیوندی دیرینه دارد.

الیاف فرش گلیم 

در تولید فرش گلیم از الیاف بی سی اف (BCF) استفاده می شود که موجب پیوستگی تار و پود و فشردگی آنها می شود، همین ویژگی سبب می شود تا آلودگی در فرش گلیم تجمع نکند و مهم تر اینکه پرزدهی نداشته باشد. به کار بردن الیاف مرغوب و کم ارتفاع در فرش گبه نه تنها از سر خوردن فرش روی سطح زمین جلوگیری می کند بلکه باعث می شود تا بتوانید فرش گبه ظروف پذیرایی را روی آن قرار دهید و به هیچ وجه نگران افتادن ظروف و به هم خوردن تعادل آنها رو فرش گبه نباشید.

ابعاد فرش گلیم 

فرش گلیم در ابعاد گوناگونی تولید می شود که از بین آنها ابعاد 2، 4، 6، 9 و 12 متری به عنوان ابعاد استاندارد در بازار فرش و فروشگاه های اینترنتی فرش عرضه می شوند و این قابلیت را دارند که در اتاق ها و فضاهای کوچک و بزرگ مورد استفاده قرار بگیرد.

گلیم فرش به آسانی جارو می شود و شست و شوی آن هم بسیار راحت و سریع است. گلیم فرش با نخ های بلندی که در برش پرزهای آن به کار می رود، سطح براق و درخشانی دارد و سایه روشنی که روی فرش گلیم دیده می شود به خوبی می تواند جای پا یا رد جاروبرقی را در خود پنهان کند. فرش گلیم برای استفاده در مکان های پررفت و آمد خانه گزینه ی بسیار مناسبی است.