تابلو فرش

تابلو فرش طبیعت کد 7002

تابلو فرش طبیعت کد 7002

شروع قیمت از 345,000 تومان

تابلو فرش طبیعت کد 7003

تابلو فرش طبیعت کد 7003

شروع قیمت از 345,000 تومان

تابلو فرش طبیعت کد 7004

تابلو فرش طبیعت کد 7004

شروع قیمت از 345,000 تومان

تابلو فرش طبیعت کد 7005

تابلو فرش طبیعت کد 7005

شروع قیمت از 345,000 تومان

تابلو فرش طبیعت کد 7006

تابلو فرش طبیعت کد 7006

شروع قیمت از 345,000 تومان

تابلو فرش طبیعت کد 7007

تابلو فرش طبیعت کد 7007

شروع قیمت از 345,000 تومان

تابلو فرش طبیعت کد 7008

تابلو فرش طبیعت کد 7008

شروع قیمت از 345,000 تومان

تابلو فرش طبیعت کد 7009

تابلو فرش طبیعت کد 7009

شروع قیمت از 345,000 تومان

تابلو فرش طبیعت کد 7010

تابلو فرش طبیعت کد 7010

شروع قیمت از 345,000 تومان

تابلو فرش طبیعت کد 7011

تابلو فرش طبیعت کد 7011

شروع قیمت از 345,000 تومان

تابلو فرش طبیعت کد 7012

تابلو فرش طبیعت کد 7012

شروع قیمت از 345,000 تومان

تابلو فرش طبیعت کد 7013

تابلو فرش طبیعت کد 7013

شروع قیمت از 345,000 تومان

تابلو فرش طبیعت کد 7014

تابلو فرش طبیعت کد 7014

شروع قیمت از 345,000 تومان

تابلو فرش طبیعت کد 7015

تابلو فرش طبیعت کد 7015

شروع قیمت از 345,000 تومان

تابلو فرش طبیعت کد 7016

تابلو فرش طبیعت کد 7016

شروع قیمت از 345,000 تومان

تابلو فرش طبیعت کد 7017

تابلو فرش طبیعت کد 7017

شروع قیمت از 345,000 تومان

تابلو فرش طبیعت کد 7018

تابلو فرش طبیعت کد 7018

شروع قیمت از 345,000 تومان

تابلو فرش ماشینی 

تابلو فرش فرشهایی است که با ابعاد کوچک طراحی و با کیفیت های مختلف بافته می شوند و بیشتر جنبه ی تزیینی دارند. اکثر تابلو فرش ها در اندازه های 35*50 ، 50*60 ، 70*50 ، 100*50 ، 100*70  و ... بافته و به بازار عرضه می شوند.تابلو فرش ماشینی و تابلو فرش دستباف از انواع تابلو فرش ها هستند.قیمت تابلو فرش دستبافت از قیمت تابلو فرش ماشینی بالاتر می باشد. تابلو فرش 1200 شانه ، تابلو فرش 1000 شانه ، تابلو فرش 700 شانه در دسته بندی تابلو های ماشینی قرار می گیرند.تابلو فرش سفارشی  ، تابلوفرش آیات  و تابلو فرش منظره جز طرح هایی هستند که هم ماشینی و هم دستباف آن ها تولید می شود .

تابلو فرش سفارشی  : بافت و طراحی این نمونه از تابلوها با هر نوع طرح و چهره ای قابل بافت است.

تابلو فرش آیات : این نوع از تابلو ها در اندازه ها و طرح های متنوعی تولید می شود تابلو فرش امامان و تابلو فرش وان یکاد از معروف ترین طرح های این تابلو فرش ها است.

تابلو فرش منظره: تابلو فرش گل ، تابلو فرش دارکوب ، تابلو فرش گلدان از پرفروش ترین های این دسته از تابلو فرش ها به شمار می روند.