ارسال فرش ها رایگان است؟

بله!ارسال تمامی فرش های مرداس به سراسر کشور رایگان میباشد.
 

ارتباط در واتساپ