بدون چک با فیش حقوقی و سفته امکان خرید فرش بصورت اقساطی هست؟

خیر! شرایط اقساطی با پرداخت چک امکان پذیر میباشد.

ارتباط در واتساپ