• 1048
    0

    اگر تا به حال دقت کرده باشید، حتما متوجه شده اید که شومینه ها تاثیر بسزایی در زیباتر جلوه دادن اتاق های نشیمن دارند. شومینه به سبب شکل ظاهری اش و همینطور شعله های زیبا و چشمگیری که به هنگام گرما بخشیدن به محیط از خود به نمایش می گذارد، فضای خاصی به دکوراسیون اتاق ...