• 136
    0

    سال های سال است که ایرانی ها رسم زیبای خانه تکانی را در پایان سال و پیش از نوروز به جا می آورند. این رسم که حاکی از دور بودن ایرانیان از ناپاکی است، همچنان به شکل قدیم در خانه ها اجرا می شود اما در سال های اخیر که بیشتر خانم ها شاغل هستند ...