• 1048
    0

    اگر تا به حال دقت کرده باشید، حتما متوجه شده اید که شومینه ها تاثیر بسزایی در زیباتر جلوه دادن اتاق های نشیمن دارند. شومینه به سبب شکل ظاهری اش و همینطور شعله های زیبا و چشمگیری که به هنگام گرما بخشیدن به محیط از خود به نمایش می گذارد، فضای خاصی به دکوراسیون اتاق ...
  • 904
    0

    هجوم افراد به شهرهای بزرگ مثل تهران موجب شده است که اندازه خانه ها کوچک تر شود و در واقع، این طور به نظر می رسد که شهر گنجایش پذیرش این جمعیت را ندارد. سوئیت ها از ملزومات شهرهای شلوغ هستند. سوئیت به جایی گفته می شود که دیواری برای تفکیک در آن وجود ندارئ ...