• 169
    0

    این روزها تب استفاده از فناوری نانو در همه چیز داغ است تا آن جا که استفاده از آن در فرش های ماشینی نیز باب شده است. پیش از این، از نانو در نساجی برای تولید محصولات ضد باکتری، ضد آب، ضد لک، ضد چروک و ضد بو استفاده شده است. با توجه به این ...