• 5342
    0

    کرمان یکی از شهرهای کهن تاریخی ایران است که از نظر فرهنگ و هنر قدمت زیادی دارد و بسیار غنی است. صنعت قالی بافی در شهر کرمان سابقه طولانی دارد و قدیمی ترین نوع قالی کرمان به منطقه راوَر بر می گردد که مربوط به سال ۱۲۴۵ شمسی است. با استناد به برخی اسناد تاریخی، ...