• 1119
    0

    شما هرچقدر که وسایل و کالاهای زیبا و مناسبی برای خانه خود تهیه کنید تا زمانی که چیدمان درستی برای آن‌‌ها نداشته باشید قطعا وسایل، جلوه خوبی پیدا نمی کنند. یکی از چالش‌‌های بزرگ دکوراسیون ، نحوه پهن کردن فرش و اندازه آن در کنار مبل‌‌هاست. اینکه برای فضای خود چه متراژ فرشی در نظر ...