• 9959
    0

    داشتن خانه‌ای بزرگ آرزوی همه است اما این امر با افزایش قیمت‌ها و از اطرفی با افزایش جمعیت برای همه امکان‌پذیر نیست اما به هر حال می‌توان خانه‌ای کوچک و نقلی داشت که بزرگتر از آن چیزی است که نشان می‌دهد. داشتن خانه‌ای کوچک به این معنی نیست که مجبورید همه چیز را روی هم ...