• 1048
    0

    اگر تا به حال دقت کرده باشید، حتما متوجه شده اید که شومینه ها تاثیر بسزایی در زیباتر جلوه دادن اتاق های نشیمن دارند. شومینه به سبب شکل ظاهری اش و همینطور شعله های زیبا و چشمگیری که به هنگام گرما بخشیدن به محیط از خود به نمایش می گذارد، فضای خاصی به دکوراسیون اتاق ...
  • 662
    0

    دکوراسیون خانه های ایرانی مدام در حال تغییر است و با تحولاتی که در معماری و وسایل موجود در بازار ایجاد می شود، تغییر می یابد. تغییر و تحول رنگ ها در دکوراسیون ایرانی را می توان به چند دوره مختلف تقسیم کرد. البته با توجه به سرعت بالای تغییر در همه چیز در سال ...