• 1956
    0

    شاید استفاده از فرش تنها به عنوان کفپوش نگاهی کلیشه ای باشد چرا که فرش ها کاربردهای دیگری نیز دارند. ما ایرانی ها از گذشته با کاربرد های گوناگون فرش از جمله استفاده برای زیرانداز ها، پشتی ها، دیوار کوب ها، پتو، استفاده در صنایع دستی و … آشنا هستیم. استفاده از گلیم فرش ، ...