فرش مرداس
فرش مرداس
  قوانین و مقررات   فرصت های شغلی   پرسش های متداول

فرش ترک

  نمایش : 48 - 60 آیتم
فرش ترک پیکاسو ۳۳۵۴۲

فرش ترک پیکاسو ۳۳۵۴۲

شروع قیمت از 290,000 تومان

فرش  ترک پیکاسو ۳۳۵۴۵

فرش ترک پیکاسو ۳۳۵۴۵

شروع قیمت از 290,000 تومان

فرش ترک پیکاسو ۳۳۵۴۴

فرش ترک پیکاسو ۳۳۵۴۴

شروع قیمت از 290,000 تومان

فرش ترک پیکاسو ۳۳۵۴۳

فرش ترک پیکاسو ۳۳۵۴۳

شروع قیمت از 290,000 تومان

فرش ترک پیکاسو ۳۳۵۴۷

فرش ترک پیکاسو ۳۳۵۴۷

شروع قیمت از 290,000 تومان

فرش ترک پیکاسو ۳۳۵۴۶

فرش ترک پیکاسو ۳۳۵۴۶

شروع قیمت از 290,000 تومان

فرش پیکاسو ۳۳۵۴۸

فرش پیکاسو ۳۳۵۴۸

شروع قیمت از 290,000 تومان

فرش پیکاسو ۳۳۵۴۹

فرش پیکاسو ۳۳۵۴۹

شروع قیمت از 290,000 تومان

فرش ترک سمرقند ۳۳۵۵۱

فرش ترک سمرقند ۳۳۵۵۱

شروع قیمت از 290,000 تومان

فرش ترک سمرقند ۳۳۵۵۳

فرش ترک سمرقند ۳۳۵۵۳

شروع قیمت از 290,000 تومان

فرش ترک سمرقند ۳۳۵۵۲

فرش ترک سمرقند ۳۳۵۵۲

شروع قیمت از 290,000 تومان

فرش ترک سمرقند ۳۳۵۵۴

فرش ترک سمرقند ۳۳۵۵۴

شروع قیمت از 290,000 تومان

فرش ترک سمرقند ۳۳۵۵۶

فرش ترک سمرقند ۳۳۵۵۶

شروع قیمت از 290,000 تومان

فرش ترک سمرقند ۳۳۵۵۵

فرش ترک سمرقند ۳۳۵۵۵

شروع قیمت از 290,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۳

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۳

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۴

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۴

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۵

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۵

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۶

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۶

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۷

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۷

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۸

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۸

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۲۰

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۲۰

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۹

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۹

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۲۱

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۲۱

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۲

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۲

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۳

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۳

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۴

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۴

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۵

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۵

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۶

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۶

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۷

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۷

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۸

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۸

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۹

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۹

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۰

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۰

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۱

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۱

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۲

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۲

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ممتاز کد ۱۳۴۰۱

فرش ترک ممتاز کد ۱۳۴۰۱

شروع قیمت از 225,000 تومان

فرش ترک ممتاز کد ۱۳۴۰۲

فرش ترک ممتاز کد ۱۳۴۰۲

شروع قیمت از 225,000 تومان

فرش ترک ممتاز کد ۱۳۴۰۳

فرش ترک ممتاز کد ۱۳۴۰۳

شروع قیمت از 225,000 تومان

فرش ترک ممتاز کد ۱۳۴۰۴

فرش ترک ممتاز کد ۱۳۴۰۴

شروع قیمت از 225,000 تومان

فرش ترک ممتاز کد ۱۳۴۰۶

فرش ترک ممتاز کد ۱۳۴۰۶

شروع قیمت از 225,000 تومان

فرش ترک ممتاز  کد ۱۳۴۰۷

فرش ترک ممتاز کد ۱۳۴۰۷

شروع قیمت از 225,000 تومان

فرش ترک ممتاز  کد ۱۳۴۰۸

فرش ترک ممتاز کد ۱۳۴۰۸

شروع قیمت از 225,000 تومان

فرش ترک ممتاز کد۱۳۴۰۹

فرش ترک ممتاز کد۱۳۴۰۹

شروع قیمت از 225,000 تومان

فرش ترک ممتاز کد ۱۳۴۰۱۰

فرش ترک ممتاز کد ۱۳۴۰۱۰

شروع قیمت از 225,000 تومان

فرش ترک ممتاز  کد۱۳۴۰۱۱

فرش ترک ممتاز کد۱۳۴۰۱۱

شروع قیمت از 225,000 تومان

فرش ترک ممتاز کد ۱۳۴۰۱۷

فرش ترک ممتاز کد ۱۳۴۰۱۷

شروع قیمت از 225,000 تومان

فرش ترک ممتاز کد  ۱۳۴۰۱۸

فرش ترک ممتاز کد ۱۳۴۰۱۸

شروع قیمت از 225,000 تومان

فرش ترک ممتاز  کد ۱۳۴۰۲۰

فرش ترک ممتاز کد ۱۳۴۰۲۰

شروع قیمت از 225,000 تومان

فرش ترک 

یکی از پرفروش ترین انواع فرش ماشینی که به عنوان فرش لوکس شناخته می شود، فرش ترک است. تفاوت اساسی فرش ترک با فرش ایرانی، طرح و نقشه های ساده و استفاده از رنگ های محدود در بافت و تولید آن است که باعث می شود این فرش برای انواع دکوراسیون مناسب باشد. رنگ هایی که در زمینه فرش ترک به کار برده می شوند اغلب شامل رنگ های طوسی روشن، قهوه ای و کرم هستند که یا به صورت تک رنگ با گل های برجسته و یا در ترکیب با چند رنگ گرم در قالب طرح های شیک و ساده به فروش می رسند.

ابعاد فرش ماشینی ترک

ابعاد فرش ماشینی ترک متفاوت اما به طور معمول در اندازه های 2، 4، 6، 9 و 12 متری تولید و عرضه می شوند و شما می توانید فرش موردنظرتان را در ابعاد مناسب خریداری کنید. فرش ترک در دو نوع ساده و ممتاز تولید می شود که عمده تفاوت آنها در الیافی است که در بافت آنها مورد استفاده قرار می گیرد. فرش ترک ساده با نخ خابی از جنس تاپس تولید می شود اما در تولید فرش ترک ممتاز از دو نوع نخ تاپس و بامبو به عنوان نخ خاب استفاده می شود و طبیعتا قیمت فرش ترک ساده در مقایسه با فرش ترک ممتاز کمتر است. البته به طور کلی، قیمت فرش ترک به نسبت سایر فرش های ماشینی، کمی بیشتر است که البته زیبایی و اصالت طرح و نقشه ی این فرش در کنار کیفیت مناسب و دوام و ماندگاری بالا، این تفاوت قیمت را توجیه می کنند.

فرش ترک به ویژه برای استفاده در دکوراسیون کلاسیک اتاق پذیرایی و اتاق نشیمن مناسب است اما می توانید از آن در دکوراسیون مدرن هم استفاده کنید. برای آشنایی بیشتر با انواع طرح و نقشه و قیمت فرش ترک می توانید از انواع فرش ترک موجود در فروشگاه اینترنتی فرش مرداس دیدن کنید و فرش موردنظرتان را به صورت نقد یا اقساط خریداری نمایید.